11. Musiklärare utanför boxen (2019), 137 sidor, BIOL Produktion
      12. Åttio år med musiken som bäste vän III (2021), 347 sidor, ISBN 978-91-800-7023.2
      13. Åttio år med musiken som bäste vän II (2021), 76 sidor, ISBN 978-91.706-9271-1

 

Musikaliska aforismerAddison Joseph
Musik, det högsta goda som dödliga känner. / Och det enda av himlen vi har här nere.

Ade George
Hon var en stads-och-lands-sopran av det slag, som ofta används för att bättra på sorgen vid en begravning.

Ade George
Musikläraren kom två gånger i veckan för att överbrygga den förfärande klyftan mellan Dorthy och Chopin.

Alfvén Hugo
De har det rätta fanstyget i kroppen, som guds barn säga. (Om spelmanstävling)

Anderberg Bengt
Om jag hade den vackraste backen i hela världen skulle jag inte dra mig för att resa en helvetes massa galgar på den. Där skulle jag sedan hänga alla uppfinnare och organisatörer av bakgrundsmusik, melodivinjetter, musiksnuttar, musiktapeter och magasinsprogram i hela världen. En stund skulle de hänga där och sprattla i solnedgången. Och sedan skulle det vara tyst.

Andersson Dan
ag vill inte tröska råg och jag vill inte repa lin / ty den hand som stråken skälver i skall hållas vek och fin. Ni får inte ge mäj bannor eller kalla mäj för lat / fast jag stundom hellre hungrar än jag spelar för mat.

Andersson Stickan
ABBA är en penningmaskin - vårt största problem just nu är att placera de stora vinsterna.

Andersson Stickan
Hans definition av en schlager: Ska vara något lättsjunget som går in i ena örat och ut i det andra. En bruksvara.

Anonym
Berg Natanael (1879-1957), den störste tonsättaren bland svenska  veterinärer.

Anonym
I love the blues, they hurt me so nice.

Anonym
Amatören älskar musiken medan musikern älskar sitt musikerliv.

Anonym
Dans är ett veritabelt uttryck för en horisontell önskan.

Anonym
Filet Mignon är en opera av Puccini.

Anonym
En sann musikälskare är den som, då han hör en blond sopran sjunga i badrummet, sätter sitt öra till nyckelhålet.

Appelton Edward
Jag fäster mig inte vid vilket språk en opera sjungs i så länge det är ett språk som jag inte förstår.

Armstrong Louis
Musiker drar sig inte tillbaka: de slutar då ingen musik mer finns i dem.

Baraka Amiri
Om man blir rik på att sjunga kritiskt om samhället, då kan man egentligen inte sjunga kritiskt om samhället längre.

Bartok Béla
Tävling är för hästar, inte för artister.

Bax Arnold
Man borde pröva allt en gång, utom incest och folkdans.

Beatles
Hur summerar ni en framgång? / I pengar / Vad skall ni göra då beatleshysterien avtar? / Räkna pengarna.

Beaumarchais
Det, som inte är värt att sägas, det sjunger man nuförtiden.

Beecham Thomas
Problemet med musikkritiker är att dom så ofta har partituret i sin händer och inte i sina huvuden.

Beecham Thomas
Mina damer och herrar. Under de bortåt femtio år jag har sysslat med att ge konserter för publik har jag sällan haft lyckan att finna programmet felfritt tryckt. I kväll ges intet undantag från regeln. Med er vänliga till-låtelse skall vi därför nu spela det stycke som ni tror att ni just har hört.

Bergman Bo
En präst skall synas vitt och brett / En klockare skall höras bara. / Mitt usla stoft, som knådats till / med puckelrygg och blick som skelar, / kan du begabba bäst du vill, / men du skall tiga när jag spelar.

Bergman Petter
Aldrig på taktslaget; alltid / strax före eller efter. Men / herregud när det lyckas! / Och takten långsamt, långsamt förskjuts / och hamnar / strax före eller efter.

Bierce Ambrose
Piano, ett salongsredskap att kuva förhärdade besökare med. Det hanteras på så sätt att man trycker ned maskinens tangenter och åhörarens humör.

Borge Victor
Sättet att veta om det är tragik eller komedi, är att se på scenen just innan ridån faller. Om någon fortfarande står på benen så var det komedi.

Borgström Margot
Grammofonproducenterna ger textförfattarna klara order: Det skall vara lättrallat, lätt att komma ihåg och några rader ska upprepas massor med gånger. Alla annorlunda texter kasseras

Bowen C.D.
Kammarmusik - en konversation mellan vänner.

Brahms Johannes
Det faktum att folk inte förstår och uppskattar de yppersta tingen, sådana som Mozarts konserter, är det som tillåter människor som vi att bli berömda.

Brooks Gwendolyn
Var döv för musik och blind för skönhet. / Vinn krig. Res dig blodig, än är det ej för sent / att civilisera en plats / där du med behag kan spela din fiol.

Browning Robert
Den som hör musik, känner genast sin ensamhet befolkad.

Burton Robert
En näktergal dör av skam om en annan fågel sjunger bättre.

Busch Adolf
Så ung och redan violaspelare …

Busch Fritz
Renspelning, herrar kontrabasister! Kom ihåg att det hänger på centimetern.

Busoni Ferruccio
Bach bildar grunden för pianospelet, Liszt är dess höjdpunkt. De två möjliggör Beethoven.

Bäck Sven Erik
All musik är egentligen "klingande landskap".

Bäck Sven Erik
Tänk på Bach. Ju mer han närmade sig det sublima i sin musik, desto mer präglad av lek och dans blev den.

Cage John
Happy new ears!

Cage John
Det är bättre att skapa ett stycke musik än att framföra ett, bättre att framföra ett än att lyssna på ett, bättre att lyssna på ett än att missbruka det till förströelse, underhållning eller "kulturkonsumtion".

Carlyle Thomas
Man måste anstränga sig till det yttersta att säga vad man menar innan man tar till sången.

Casals Pablo
Melodins hjärta kan aldrig tecknas ned på papper.

Casals Pablo
Att dra sig tillbaka är början till döden.

Chesterton G.K
Den gode musikern älskar att vara musiker; den dålige musikern älskar musik.

Cocteau Jean
Diktaren har alltid för många ord i sin ordbok, målaren för många färger på sin palett, musikern för många noter på sitt klaver.

Coleridge S.T.
Ett öra för musik är något helt annat än smak för musik. Jag har inte det minsta musiköra; jag skulle inte kunna sjunga en aria för att rädda mitt liv, men jag har den största glädje i musik och jag kan skilja god musik från dålig.

Colette
Johann Sebastian Bach: En gudomlig symaskin.

Coty René
Det är skada att skjuta pianisten då pianot är ostämt.

Coward Noël
Märkvärdigt vilken kraft som ligger förborgad i billig musik.

de Staël
Jag förstår allt som förtjänar att förstås, och det jag inte förstår existerar inte.

Debussy Claude
Virtuosens dragning på publiken är mycket lik cirkusens på massan. Där finns alltid ett hopp om att något farligt skall hända.

Diktonius Elmer
Att socialisten Marx levde behagligt borgerligt, att kärleksaposteln Jesus aldrig älskade en kvinna, att polyrytmikern Brahms aldrig lärde sig dansa, är karakteristiska, på intet sätt komprometterande fakta. Ty i själva vårt jag är grå teori mot livets grönska.

Disney Walt
Efter att ha adapterat Beethovens sjätte symfoni för "Fantasia" kommen-terade Walt Disney: "Jösses. Det här blir Beethovens lycka."

Durrell Lawrence
Musiken uppfanns för att bekräfta människans ensamhet.

Dylan Bob
Bob Dylan värjer sig mot ointelligenta eller okritiska eller närgångna frå-gor genom att raljera, motsäga sig själv eller föra in ett falskt djupsinne, som leder journalisterna på villospår

Dylan Bob
Den högsta formen av sång är bön. Kung Davids, Salomos, prärievargens klagan, jordens dån. Det måste vara underbart att vara Gud.

Dylan Bob
Man kan förstås skriva alla slags protestsånger och ge ut dem på en Folkwaysskiva men vem lyssnar till dem? Dom som lyssnar kommer att hålla med dig i alla fall. Du kommer inte att få någon att lyssna som inte är med på noterna. Om du kunde hitta nån kille som verkligen säger "OK, jag har ändrat mig därför att jag lyssnade till den här grejen" - - -  En massa människor gör saker därför att dom känner sig skyldiga till det. Dom hand-lar därför att dom tror att någon betraktar dom, vad det än gäller. Det finns folk som kan göra vad som helst därför att dom känner sig skyldiga till det.

Einstein Albert
Aldrig skrev Mozart för evigheten, och det är just av det skälet som mycket av vad han skrev är för evigheten.

Eisler Hanns
Att utöva  musik har fyra nackdelar: De hungriga blir inte mättade, de frysande värms inte, de hemlösa förblir hemlösa, de förtvivlade blir inte tröstade.

Ellington Duke
Vi bekymrar oss inte om att skriva för eftervärlden. Vi vill bara att det skall låta bra just nu.

Ellison Ralph
Som form är bluesen en känslofullt uttryckt krönika över en personlig katastrof.

Fauré Gabriel
Det är musik i vilken alla noter måste höras.

Ferlin Nils
Då blir det att säja vid kvarn och kross: / En märklig man! - En bekant till oss. / Han gick här och frös precis som vi. /  Ett stort geni.

Fliegende Blätter
Det finns folk som håller Beethovens pastoralsymfoni för ett mästerverk, emedan gökens galande återges så bra.

Flyckt Yngve
Man kan höra musik på olika sätt. Ett av de enklaste är att utgå från tystnaden som nollvärde och så känna sig in i hur musikflödet - musik är kraft - dynamiskt stiger från detta nollvärde i kurvor upp till största klang-fält och styrka och hur det allt intill slutackordet förhåller sig till tystnad-en. För att kunna göra det fordras emellertid en sak: man måste kunna uppleva tystnaden som förberedelse och förtoning, som andhämtning. Man måste kunna skilja på levande och död tystnad.

Fuller Thomas
Den bullersamma trumman rymmer intet annat än luft.

Galin Thorvald
Beträffande en del grammofonsångare skulle man helst se att deras röster reproducerades på hålet i skivan.

Gamla testamentet
När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade; då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek ifrån honom.

Gammond Peter
Portamento - Förmågan att röra sig från en felaktig ton till den rätta utan att någon märker det ursprungliga misstaget.

Glinka
En nation skapar musik - tonsättaren arrangerar den bara.

Goethe J.W.
Musik, i bästa mening, kräver mindre av nyheter, ja, ju äldre den är, ju mer van man är vid den, desto starkare verkar den.

Gradenwitz Peter
Till en lyssnare som frågade, hur det var möjligt för tonsättaren att finna dessa ljud, som uttrycker tystad, svarade David Felicien: "Genom att lyss-na till den".

Grillparzer Franz
Här är ej kropp, ja knappast ton, jag hör din själ. (Till Jenny Lind)

Johansson Jan
Det måste finnas ett sätt att spela tonen C, så folk bryter samman.

Johnsson Samuel
Kvinnor har en stor fördel däri att de kan ägna sig åt småsaker utan att skämmas; det kan inte en man, utom då det gäller fiolspel. Hade jag lärt mig att spela fiol så skulle jag aldrig gjort annat.

Joio Norman Dello
Notskrift är en primitiv vägledare till musiken. De fantasilösa är slavar under den, andra ser vad som finns bakom den.

Joubert Joseph
Trummans ljud jagar bort tanken; av det skälet är den det mest militäriska instrumentet.

Judiskt ordspråk
Flickan som inte kan dansa säger att orkestern spelar illa.

Keates John
Låt mig dö till musik och jag begär ingen annan glädje.

Kraus Karl
Mellanaktsmusiken är det bästa på hela kvällen. Den fordrar inte att man tiger, den fordrar inte att man lyssnar, men den medger att man inte hör vad som sägs.

Kraus Karl
Den nya musiken är en kvinna, som kompenserar sina naturliga brister genom att fullkomligt behärska sanskrit.

Kraus Lili
Objektivitet i musiken är nonsens … Har ni någonsin haft en objektiv kärlekshistoria? Och vad är musik annat än kärlek?

Landowska Wanda
Jag övar aldrig; jag spelar alltid,

Lanier Sidney
Musiken tar upp den tråd som språket släpper; så det är där Shakespeare slutar som Beethoven börjar.

Lanier Sidney                            
Om beskrivande musik är ett misstag, må så vara: misstaget ligger vanligen endast i beskrivningen, inte i musiken

Lanigan Geore T
Ett gnissel hörs i orkester / Då konsertmästaren drar / Den ädla springarens svans / över den viga kattens inälvor.

Lenin
Jag vet inget bättre än Beethovens Appassionata och skulle kunna lyssna till den varje dag. Det är en underbar övermänsklig musik. Alltid tänker jag med stolthet, kanske med naiv stolthet: Vilka underverk människor för-mår utföra.

Liberace
Vad ni sade sårade mig mycket. Jag grät hela vägen till banken.

Lieberson Goddard
Jag har lärt av erfarenheten att det är lättare att göra en affärsman av en musiker än en musiker av en affärsman.

Lind Jenny
Ja, jag sjunger aldrig utan att tänka, att det möjligen kan vara min sista sång, och ber Gud beskydda mig.

Liszt Franz
Den mest poetiska musiker som någonsin levat (Schubert)

Longfellow H.W.
Musik är människorsläktets universella språk.

Lunaire Per
Målbrott, det enda brott som inte lönar sig.

Mahler Gustav
I varje uppförande måste verket födas på nytt.

Mann Herbie
Om du sysslar med jazz och fler än 10 personer gillar dig så får du etiketten kommersiell.

Mattheson Johann
Den som vill spela luta i ett år måste stämma i fyra.

McCartney Paul
Det var faktiskt inte Brian Epstein som upptäckte Beatles utan Beatles som upptäckte Brian Epstein.

Mencken H. L.
Folksånger skrivs, som alla andra sånger, av individer. Allt folket har att göra är att välja dem som skall överleva.

Mencken H. L.
Opera på engelska är, på det hela taget, ungefär lika meningsfullt som baseboll på italienska.

Miller Henry
Ni kan få ert ego uppiffat eller bortopererat, vilket ni behagar, precis som en vårta eller liktorn. Sedan kan ni njuta ännu mera av Mozart än förut - lika väl som av Tetrazzins drillar och Bing Crosbys vaggvisor. Musik är ett vackert opiat om man inte tar det för högtidligt.

Mitropoulus Dimitri
Endast ett genomlidet liv kan förvandla en symfoni från en samling av noter till ett mänskligt meddelande.

Morgenstern C
Aldrig kan livet förefalla så grovt som då det konfronteras med ädel musik.

Nalle Puh
För poesi och visor är inte saker som man hittar, utan det är saker som hittar en, och det enda man kan göra är att gå där de kan få tag på en.

Nielsen Carl
Man hörer ikke saa sjaeldent Folk udtale, at de er fuldkommen umusik-aliske. Det siges i Reglen med et vist Koketteri ligesom for att vaere origi-nale. Jeg paastaar, at der i den civiliserede Verden naeppe findes der Menneske, som - hvis han da ikke er abnorm – er fuldstaendig umusika-lisk.

Nyblom Lennart
Blåst i TV markerar man genom att spela "Spartacus" av Chatjaturjan.

Ordspråk Serbien                     
Den som sjunger planerar inget ont.

Ordspråk England
En rödhakes sång är inte vacker för masken.

Ordspråk England
Spelmans lön: kött, sup och pengar.

Ordspråk England
Sångaren bär sin butik i sin strupe.

Ordspråk England
Musik hjälper inte mot tandvärk.

Ordspråk latin
Musiken banar väg för kärleken.

Ordspråk Spanien
Kungens svärd skär skarpt och prästens eldar bränner, men gatusånger dödar snabbast.

Ordspråk Sverige
En man utan pengar är en fiol utan strängar.

Ordspråk Sverige
Dens bröd man äter, dens visa får man sjunga.

Ordspråk Sverige
När jag har badat och Carmen torkat mej: torr-e-ja-då, torr-e-ja-då.

Ordspråk Tonga
Trumman väsnas inte så mycket som munnen.

Palm Göran
Modern musik är söndersliten och ångestfull, därför att den söker gestalta nutidsmänniskans situation. Ett disharmoniskt innehåll kräver en dishar-monisk form.

Palmaer H.B.
Man borde för att förbättra arrestanterna - så påstod predikaren - i förstone verka på dem medelst musik; man borde sjunga och spela för dem t ex Rossinis arior, Mozarts kvartetter osv. Sedermera när deras hårda själar legat liksom i blöt i musikens böljor och det så länge att de hunnit blifva tillräckligt mjuka, skulle religiositetens sigill dem påtryckas förmedelst gudfruktiga samtal med fromma och hederliga qvinnor t ex ammor.

Parton Dolly
Gud, varför har du överdrivit mig?

Pearson Hesket
Hans fader, som misslyckats i affärer, grep till flaskan; hans moder, som misslyckats i äktenskapet, tydde sig till sången.

Peterson-Berger W
Romantiken njuter av sin frihetslängtan, den stora klassiska konsten av sin frihetskänsla.

Peterson-Berger W
Wienvalsen utmärker sig liksom all annan dansmusik framför allt därigenom att den saknar alla själsliga nyanser.

Pope Alexander
Musiken liknar poesin: båda rymmer namnlösa behag, som ingen metod  kan lära ut och bara en mästares hand kan kalla fram.

Pound Ezra
Det finns två estetiska ideal: det wagnerska, som inte skiljer sig från Foire de Neuillys, dvs. man gör åskådaren konfys genom att oupphörligen bom-bardera så många av hans sinnen som möjligt, vilket gör att han inte kan uppfatta någonting med någon särskild klarhet, - - -

Puebla Carlos
Under kapitalismen sjöng jag för att leva, nu lever jag för att sjunga.

Reklam
Var filharmonisk.

Robeson Paul
Det är inte min uppgift att motverka den vite mannens fördomar mot negern. De spelar ingen roll. Jag har satt mig före att uppfostra min broder till att tro på sig själv.

Roosevelt F.D.
Jag hade kommit till en punkt, där jag måste antingen klippa mig eller skaffa en fiol.

Rorem Ned
För den socialt sinnade är en definition av Konsert: Det som omger en paus.

Rorem Ned
Varför måste alla tycka om musik? Att de går miste om någonting är bara musikälskarens uppfattning.

Rorem Ned
Musiken existerar - inte på målarduken eller ens i notskriften - bara i rörelse. Den gode lyssnaren kommer att höra den som en förlängning av nuet.

Rosenberg Hilding
Musiken lever först i tonsättarens fantasi och förblir en hemlighet.

Rosenberg Hilding
Man kan inte resonera sig till förståelse för en så känslomättad verksamhet som konstskapandet. Musikens innersta flöde fattas inte med förståndet. Där måste känslan slutligen vara den nyckel som förmedlar och öppnar vägen till upplevelse. Men det arkitektoniska, den intellek-tuella verksamhet som ligger i det känsloladdade är en viktig del i denna upplevelse. "Kunst ohne Denken ist Dusel, säger Goethe. Jag vill därför likt perukmakare Ström i "Markurells i Wadköping" göra mina läsare tänkan-de.

Rosenberg Hilding
En öppen, liksom direkt kontakt med musikens material möter ofta svårigheter på grund av traditionen. Tradition är mycket ofta de svagas näringsställe.

Rubinstein Artur
Jag är en av de sista stora felspelarna.

Saint-Saëns C
Den börjar inte, den slutar inte, men den håller på. (Om Regers musik.)

Saint-Saëns C
Den besegrade svårigheten blir i konsten till skönhet.

Sand George
Musiken går vilse i barnsligheter då den söker efter knalleffekter och naturljud. Den är större än så: känslan är dess rike. Dess mål är att väcka känslor, liksom den föds ur känslorna.

Santayana George
Musiken är i grunden onyttig, liksom livet.

Santayana George
Musiken är ett hjälpmedel för att ge våra inre känslor en form utan att knyta dem till händelser eller objekt i världen.

Schnabel Artur
Studenten: "Den jazzen är inte alls någon dansmusik. - - Jag fattar den helt enkelt som en musik där en kille ger uttryck åt sin inställning till tingen. Den är alldeles ursprunglig. Det är inte fråga om konst eller teknik eller sånt." Schnabel: "Ni menar att det är ren improvisation? Men det hör ju inte till konstens område. Ett konstverk är inte improviserat."

Schnabel Artur
Noterna hanterar jag inte bättre än många andra pianister. Men pauserna mellan noterna - ah, det är där konsten härskar.

Schnabel Artur
Tyskarna äro omusikaliska men musikbildade; svenskarna äro musikaliska men obildade.

Schubert Franz
Här har Franz Schubert galit för sista gången, den 26 juli 1812 (Betr  målbrottet)

Schumann Robert
Talangen arbetar, geniet skapar.

Schumann Robert
"Det har behagat oss", säger folk, eller "Det har inte behagat oss". Som om det inte fanns något högre än att behaga folk.

Schumann Robert
Pärlan simmar inte på ytan; den måste sökas i djupet, även under fara. Clara är en dykerska.

Schumann Robert
På andra sidan bergen bor också människor. Var blygsam, konstnär! Du har ännu inte funnit eller tänkt något, som inte andra har tänkt och funnit före dig. Och hade du ändå gjort det, så betrakta det som en gåva från ovan, som du skall dela med andra.

Schumann Robert
Att sända ljus in i det mänskliga hjärtats djup - konstnärens yrke.

Seumes  J.G
Elakt folk har inga visor.

Shakespeares W
De sluga skökosönerna / har funnit ett snabbt knep att få damer på rygg: / En fransk visa och en fiol är utan konkurrens.
Musikaliska aforismer att fundera över
 
Shakespears W
Ty intet är så stelt, så tungt, så stormigt, att ej musik ibland förbytt dess väsen.

Shakespeares W
Hur bitter ljuv musik / kan bli, då takt och tidsmått uraktlåtes. / Så är det ock mänskans livsmusik.

Sibelius Jean
Fäst inget avseende vid vad kritikerna säger; ingen staty har någonsin rests över en kritiker.

Sjostakovitj Dmitri
Det finns ingen musik utan ideologi

Sjöberg Birger
Han iakttog med verklig sorg i sitt hjärta, att i sångarbrösten icke funnos motsvarande känslor till de försäkringar som "trogna bröder", "muntra musikanter", "ädla känslor" o.d., vilket vid sångarfanans fläkt med intensiv enighet fyrstämmigt avgåvos.

Stockhausen K
Tänk ingenting. Vänta till dess det är absolut stilla inom dig. Då du har uppnått detta tillstånd, börja spela. Så snart du börjar tänka, stoppa och försök att återuppnå stadiet av icke-tänkande. Fortsätt sedan att spela.

Stokowski L
En målare målar sin bild på en duk. Men musiker målar sina bilder på tystnad. Vi står för musiken, ni står för tystnaden.

Stolpe Sven
Livet liknar en skön symfoni, som hänför och behagar men som varar alltför kort.

Strauss Richard
Det finns inget sådant som "abstrakt musik". Det finns bra musik och dålig musik. Om den är bra så betyder den något - och då är det programmusik.

Stravinskij Igor
Akademism uppstår då reglernas motivering ändras, men inte reglerna.

Stravinskij Igor
En god tonsättare imiterar inte, han stjäl.

Stravinskij Igor
Problemet med musiknjutning i allmänhet är att folk lär sig ha alltför mycket respekt för musiken; de skulle läras att älska den i stället.

Strix 1906
Dansa lite långsammare för jag har sorg.

Swift Jonathan
Han var en fiolspelare och följaktligen en skälm.

Söderblom Åke
Definition på en gentleman: En som kan spela saxofon och inte gör det.

Taube Ewert
Men för att ge konsten prägel åt en sjömansvisa måste jag leva som en eldare och matros, men tänka och känna som en Homeros.

Taube Ewert
Nåväl! Då vill jag bara säga att liksom herr Bellman, salig i åminnelse, diktade visor till franska melodier som han hade hört på Operan, så diktar jag ibland till italienska och spanska melodier men ändrar dem just så mycket så att de blir hemmagjorda.

Taube Ewert
Hjärtats nyckel heter sång.

Taube Ewert
En sjungen dikt får vingar.

Thomson Virgil
Varje tonsättares musik speglar i sitt ämne och sin stil den ekonomiska källa på vilken tonsättaren lever då han skriver musiken.

Thomson Virgil
Sättet att skriva amerikansk musik är enkelt. Allt man behöver göra är att vara amerikan och sedan skriva vilket slags musik man önskar.

Tucholsky Kurt
Da gab es einen englischen General, der war so unmusikalisch, dass er nur zwei Musikstücke erkennen konnte. Eins davon war God save the King. Traverstering: Jag känner bara till två melodier, en av dem är Yankee Doodle och den andra är det inte.

Walter Bruno
Jag är bara en musikalisk brevbärare och som sådan måste jag se till att mina musikaliska brev når adressaten.

Valvoda Lee                                
Musik med sjuttio taktslag i minuten påverkar ingen, eftersom den går i samma takt som hjärtats slag. Vi går aldrig under sjuttio slag i minuten,                                                           eftersom vi inte är intresserade av att lugna ner folk eller få dem att sova.

Wolgers Beppe                          
Man undrar varför ungdomar på min tid var oskulder. - Det var inte mycket man hann mellan skivbytena på en vevgrammofon.

Zelzer Harry                                 
Bra musik är inte på långt när så dålig som den låter. a Lee